SEDMA UMJETNOST

Blog “Sedma umjetnost” je posvećen jednoj od najmlađih umjetnosti, filmu.

Ovo je moja posveta filmskim stvaraocima na Balkanu i u svijetu, pokušaj da se njihova imena sačuvaju od zaborava i inspirišu nove legende. 

" Umjetnost nije razotkrivanje istina na svakojaki način, nego je pomaganje čovjeku da život proživi ljepše i lakše, jer on može i mora da bude lijep."

Sofija Soja Jovanović
Prva žena filmski reditelj u Srbiji